N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלישע שלם ז"ל

חיל הרגלים
מבצע קינוח

אל"מ אלישע שלם ז"ל, שנפטר לפני כשלושה חודשים, היה מפקד חטיבת הצנחנים במילואים - 226

ובין היתר פיקד על כח הצנחנים שכבש את החרמון במבצע קינוח,

באף גורם תקשורתי וחדשותי חוץ מעיתון הארץ לא צוין פועלו ומה שעשה עבור הארץ הזאת. יהיה מאוד משמח לראות אזכור אודותיו כחלק מהפרויקט.