N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

גרשון פלג

חיל החימוש
אוגדה 162 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

מעבר לזיכרון הספציפי ששלחתי, חשוב לציין ולהדגיש עד כמה מחיר הדמים של מלחמה זו היה כבד, בכך שבמלחמה זו נפלו 10 (עשרה) זוגות אחים !!

ואלו שמותיהם לזיכרון עולם: התאומים אהוד (אודי) וחגי גורדון, דוד ורפאל (רפי) בונפיל, אפרים ודוד (דדי) ישראלי, יאיר ופנחס (פינקה) מרנין, אשר (אשי) ונפתלי סידרר, דן ויוסי ספיר, יהודה (דודו) וחנוך (חנטשי) אהרון, ליאון ויצחק כץ (טבורסקי), אמנון ויאיר כהן, מיכאל ומשה בן נון (בנון).

אין דבר יותר טרגי ומזעזע מ"שכול כפול". ולהשוואה למלחמת העצמאות בה נפלו 30 (שלושים) זוגות אחים!!

סא"ל דן ספיר היה מג"ד 429 בחטיבה 500 ונפל בקרב המיותר על מתחם חמוטל. אחיו יוסי נהרג באותו יום ברמת הגולן.

יהיה זכרם שמור יחד עם כלל 2,700 חללי מלחמה זו בליבנו לעד.