N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

פנחס אוחיון

חיל החימוש
אוגדה 252 - ללא חטיבה ספציפית
קרב העיר סואץ

פנחס אוחיון אחי נפטר השנה בגיל 69 בעקבות מחלה. בילדותי בעיר אופקים, בשנת 1973 למדתי בכיתה ז' בפנימייה בבית רבקה בכפר חבד. במהלך המלחמה, כשלושה חודשים לא התראינו. עשרות גלויות שהיה שולח לי ומביע אהבתו וגעגועים אלי. למרות שאחותי דבורה גדולה ממני בכיתה ט', הוא פנחס אוחיון היה שולח אלי עשרות גלויות והיה כותב שאמסור ד"ש לאחותי. שמרתי גלויות אלו 50 שנה... הניסוח המתוק והתמים שהיה פעם, הינה כמה גלויות... מרגש מאוד...