N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איתן גל

חיל השריון
אוגדה 162 - ללא חטיבה ספציפית
מתקפת הנגד של 8 באוקטובר

כמי ששימש בתפקיד פעיל בחפ"ק האוגדה לאורך הבלימה והפריצה לצד המצרי - לרשותי שלל סיפורים אישיים מרתקים, כולל תמונות שאותן איגדתי לחוברת קטנה בת 40 עמודים עם שלל תמונות.