N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ביבס יוסף

חיל הרגלים
חטיבה 1 (גולני)
ללא קרב ספציפי

ביום הכיפרים הייתי בבית לרגל חופשה בשבת לאחר שהינו בהיערכות לכנס של חטיבת גולני במלאות 25 לחטיבה.

ברגע הישמע הצפירה בצוהריים, ישר התארגנתי ואחי לקח אותי עם הטוסטוס לגני התערוכה. משם במהירות נסענו לבסיס הטירונות וכבר למחרת יצאנו לעזור באספקת תחמושת לכוחות באזור הלחימה