N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דב פלוטקין

חיל השריון
חטיבה 14
ללא קרב ספציפי

שבת בצהריים, יום כיפור בשעה 14:00 מוצב קטיה בגזרה הצפונית בסיני.

הפלוגה עומדת לקבל ציוד תחת כיפת השמיים בעקבות הידיעה על תחילת המלחמה בשעה 18:00 ואז בהפתעה 3 מטוסים מצריים מורידים עלינו פצצות על המוצב. הרוגים פצועים כאוס מוחלט.

שעות של חוסר ודאות, ואז שמיעה בקשר את מצוקת הטנקיסטים בקוו הראשון.