N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

זאביק יוגב הי"ד

חיל האוויר
רמת דוד (כנף 1)

יום הכיפורים 1973. אני תלמיד ישיבה, אבל במקום להישאר בישיבה כמקובל חזרתי הביתה למושב שדה יעקב שבעמק יזרעאל. תפילת שחרית ליד אבא שלי. בשורה שלפנינו ישבו יצחק יוגב ז"ל והבן שלו, נווט פנטום- זאביק יוגב הי"ד. בסביבות השעה 9 בבוקר זאביק יצא למרפסת בית הכנסת וראיתי אותו משקיף על בסיס רמת דויד, אחרי כדקה חזר פנימה כשהוא מקפל את טליתו, נפרד מאביו ויצא מבית הכנסת למלחמה שממנה שב בארון לבית העלמין שלנו אחרי המלחמה.

יהי זכרו ברוך!