N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דני פרץ

החווה הסינית

הלילה של 16 באוקטובר 73' התארגנות וקבלת פקודות לטיסה במסוקים לחווה הסינית ופקודה לפגוע בצידי טנקים מצרים. לאחר הנחיתה הגדוד החל בתנועה כשפלוגה ב' בפיקודו של יקי לוי, הפלוגה שלי, בחוד. בדרך חלפנו על פני הדוברות שעמדו על הציר לכיוון התעלה ללא אפשרות לנוע בעקבות הירי מכיוון החווה הסינית. במפגש עם חיילי הדוברות אחז בידי אחד החיילים והתחננן שלא אמשיך אתם - תהרגו יש שם כוח אש גדול ואין לכם סיכוי.

לאחר תנועה לילה בשטח מדברי ישר ללא אפשרות לתפוס מחסה נפתחת עלינו אש תופת של מקלעים סגרים ועוד נפגעים רבים צרחות קריאה לחובשים וחוסר לשמוע פקודות. הפלוגה שלי מנתה שלוש מחלקות בפיקוד מ'1 חזי דחבש, מ' 2 בפיקודו של איתן פיכטמבוםף, המחלקה שלי מ' 3 בפיקודו של מילר שאול שנהרג בהסתערות בתחילת הקרב.

מחלקה 2 של איתן תפסה תלולית והתארגנה לרתק אש מקלעים ומרגמות על המחלקה לידי שכב משה עוזרי חיל למופת היה שלחש חובש ניפגתי בראש צעקתי לחובש סנו שהגיע אליי ונפגע מאחורי פויסטר משה שנהרג מפגיעת פצצת מרגמה ויעקב יכני שניפגע בראשו ונהרג ועוד פצועים רבים בעלות השחר התגלגלתי לכיוון עוזרי תחת אש ולקחתי את המיקלעון שלו ושוב חזרתי לקחת את תדל המחסניות ואז ראתי את הפגיעה במיצחו .

ואז מאותו רגע שמיקמתי את המקלעון של עוזרי לא הסקתי לירות ולפגוע במיצרים עד המסנית האחרונה. בקרב החווה הסינית נהרגו 17 חיילים מפלוגה ב הפלוגה שלי ו35 פצועים מספר ההרוגים של כל הגדוד 50 ו-150. פצועים.

בזמן שהגדוד לחם בחווס הצליחו הדוברות לנוע לתעלה ליצור ראש גשר. מתחם החווה היתה חטיבה עם מקלעים מרגמות וסגרים כמובן לא צידי תנקים.