N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שמעון כהן

חיל השריון
חטיבה 401
החווה הסינית

היינו במתקפה על החווה הסינית ורוב הטנקים נפגעו. היינו 9 טנקים ונשארנו 2. ואז טנק אחד ביקש חילוץ בקשר כי נפגע והיה בתוך שדה מוקשים.

נסעתי על הקוליס של הטנק, שהיה לפניי וכך נסעתי עד שהגעתי לטנק שנפגע. ירדתי מהטנק שלי ועליתי לטנק שנפגע ולא היה אף אחד, כולם ברחו דרך פתח מילוט למטה. צעקתי לרמי ליפשיץ שזה אני ואז הם יצאו החוצה ועלו לטנק שלנו. התחלתי לחזור ברוורס לקוליס שאני יצרתי עם הטנק שלי, ובגלל שחילצנו צוות שלם לא היה מקום בטנק, אז הייתי מחוץ לצריח.

תוך כדי זה, נפלה פצצה של 260 מילימטר ליד הטנק ונפצעתי מריקושטים שחזרו אלי מהטנק. נכנסתי לתוך הטנק ואמרתי שנפצעתי ומשם נסענו לתאג"ד ושם טופלתי