N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

כץ צבי מאיר

חיל השריון
חטיבה 600
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

"אנחנו יוצאים בעוד זמן קצר למהלך צליחת התעלה שכנראה ישנה את המלחמה. אני שולח לך את תפילתי שנצא מכך בחיים ".

הייתי נהג טנק בגדוד סיור 89 של חיל השריון - בצוות של המג"ד יואב ברום ז"ל.

ביום בפריצה לתעלה ובערב הפריצה ישבנו כל כמה דקות על הצריח בהמתנה למתן הפקודה לנוע. ראיתי את יואב מוציא מכיסו פתק ורושם כמה מילים ותוחב לכיסו - שאלתי אותו לגבי תוכנו אך יואב ענה שזה אישי.

הבטחתי לו שאם יספר לי אני אנצור את תוכן המכתב. יואב אמר שכתב כמה מילים לאימו - " אנחנו יוצאים בעוד זמן קצר למהלך צליחת התעלה שכנראה ישנה את המלחמה. אני שולח לך את תפילתי שנצא מכך בחיים ".

לפנות ערב ועם חשכה יצאנו בטור לכיוון צליחת התעלה כאשר הטנק שלנו היה הראשון בשיירה של הגדוד וכל החטיבה 600 מאחורינו. תוך כדי נסיעתנו ללא כל דיבור בקשר ובשקט מוחלט יואב אומר לנו בקשר הפנימי: איזה שקט מוחלט , נראה לי שזה שקט משכר. ובתחושתו מצרים מתכננים לתקוף אותנו במארב מסיבי מתוכנן

לפתע, אני שומע טיל שפוגע לי בזחל ומשתק את תנועת הטנק שלי וירי מסיבי של טילים. אני מודיע ליואב שאני רואה חור גדול מתא הנהג ואני רואה את הכביש ...הטיל שיתק את הטנק שלנו.

יואב מחליט להאיר אותנו וקופץ לטנק שמאחורי ומוביל את כל השיירה להמשך המתקפה. במתקפה זו יואב נהרג יחד עם עשרות מהגדוד שלנו.

אני נשארתי יחד עם יתר צוות כל הלילה משותקים עד לפנות בוקר - כאשר אריק שרון יחד עם הזלדה שלהם הגיעו אלינו, התקשרו ליחידת חילוץ טנקים שגררה אותנו לנקודת איסוף.