N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אבי גל

אוגדה 36 - ללא חטיבה ספציפית
קרבות הבלימה – ח'ושנייה

התחתנתי בסוף אוגוסט 73' ו36 ימים לאחר מכן ביום כיפור גויסתי לגדוד הסיור 134 שלחם במרכז רמת הגולן. היינו פלוגת מגמשי"ם (זלדות) תוך כדי לחימה כאשר אנו נמצאים אחרי הטנקים, מספקים להם תחמושת.

בלילות טיהרנו טלים וגבעות לאחר נסיגת הכוחות הסורים וביום רביעי ישרנו קו והגענו לעת ערב לקו המוצבים. הגדוד היה על ציר המערכת ליד מוצב 110 ליד תל חזיקה ואז נחתה עלינו הפגזה נוראית, כל העולם התהפך ופגז אד נפל לתוך נגמש והרג את כל הצוות שהיה בתוכו. ולמחרת תוך כדי לחימה פרצנו למובלעת הסורית דרך חאן ארנבה והחזקנו שם מספר שבועות תוך כדי שירו עלינו הפגזות גם שם.