N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

צייזלר דן

חיל השריון
אוגדה 162 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

הייתי נהג משאית הובלת תחמושת בגה"ס אוגדה 162. בהתחלת המלחמה היינו ברומני, שם הופצצנו ע"י מיגים 19 מצריים. אחר כך הופצצנו ע"י מירזים לוביים שפיספסו בגדול. ב-14-15/10 התקדמנו לחציית התעלה בציר עכביש, שעות רבות תחת הפגזות.

פרט פיקנטי: במשך מספר שעות שהיינו תקועים בציר עכביש בסמוך לתעלה, היה צמוד למשאית שלי יהורם גאון עם רכבו "רוזה". שכבנו על הקרקע שעות קרוב אחד לשני בהפגזות.

חציית התעלה על גשר הדוברות: נסיעה "על עיוור" על רמפה גבוהה וירידה תלולה לגשר עם משאית עמוסת תחמושת כבדה. למחרת בפאיד הגיעו הצנחנים שנלחמו בחווה הסינית וציידנו אותם בהמון רימונים להמשך. מזעזע היה לראות את ברד ההפגזות על ראש הגשר 10 דקות לפני הפסקת האש.