N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דניאלה היידושקה

חיל הנשים
מפקדת פיקוד צפון
ללא קרב ספציפי

בתחילת המלחמה שרתתי בנפח כפקידה בלשכת אלוף פיקוד הצפון, יצחק חופי ז״ל. בשעה 14:00 נשמעו רעשי מטוסים וקולות נפץ שהסתברו כתקיפה סורית של נפח והאזור. הצלחתי להגיע לאחד הבונקרים, שבו נשמעו קולות וצעקות ממכשירי הקשר השונים. תוך כדי כך, לא שכחתי את חברי (בעלי כיום) שצם ביום כיפור, ורצתי ומצאתי אותו באחד הבונקרים, ונתתי לו את התפוח ששמרתי עבורו לשבירת הצום. לאחר כשעה קלה הסתבר שזו היתה פתיחת המלחמה וניתנה הוראה באמצעות הרמקולים לכל הבנות לצאת לאוטובוסים בכדי להתפנות מהמקום. התפננו לראש פינה.