N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איל כספי

עורף
ללא קרב ספציפי

ישבתי בבית עם אחי ושמענו מטוס ב-9 בבוקר והתפלאנו. אבי יעקב זילברשטיין ז"ל היה אז סא"ל בקבע, רע"נ במחלקת ההדרכה. הוא היה בבית הכנסת כמנהגו. ב-10 בבוקר יום כיפור צילצל הטלפון ושענינו נאמר שמדברים מאג"מ מבצעים.

שאלו איפה אבא? בבית הכנסת. לכו תקראו לו הייתה התשובה. הלכתי כמדומני עם אחי הגדול. נכנסתי באמצע התפילה למקום הומה מתפללים. הצלחתי לאתר את אבי. וסיפרתי לו על שיחת הטלפון. הוא חזר איתנו הביתה. החליף בגדים למדים ויצא. לפני שנכנס לרכב כרמל הדוכס שהייתה לו, אמר לאמי - "חכו קצת ובצהריים לכו לסבתא וסבא", שגרו 10 דקות מביתנו בגבעתיים.

יצאנו קצת לפני 14 והלכנו. הגענו לבית ואיך שנכנסו לחצר בשעה 14 הייתה האזעקה הראשונה. מיהרנו למקלט ושם נודע לנו על פריצת המלחמה. אבא שלי ז"ל שהגיע לבסיס הקריה קיבל רכב אחר וירד איתו לדרום. שם הצטרף לחמ"ל של פיקוד דרום לאלוף שמואל גורודיש. שהיה לפני זה מפקדו כראש מה"ד.

אבא היה קצין קישור כל במלחמה בחזית הדרום בחמ"ל לבין אג"מ מבצעים. זוכר שהודיע לנו בסוף המלחמה שהוא חוזר רצתי לקנות לו מתנה. קניתי עט עם חריטה לכבוד זה שחזר בשלום. אבא נשאר בצבא הקבע. ב-74' עבר לפיקוד ההדרכה שם שירת 6 שנים. והיה למפקדו האחרון. בשנת 80 עבר לשרת כמפקד בסיס מטכ"ל הועלה לדרגת אל"מ. עד פרישתו מצה"ל ב 11.85.

הלך לעולמו ב 11.12.06. 5 ימים לפני חג החנוכה.

אני שלעצמי קראתי וקורא חומרים רבים על מלחמת יום הכיפורים עד היום הזה . ספרים מאמרים ועדות של לוחמים. וגם חבר תומך במרכז למלחמת יום הכיפורים שהוקם ומושבו בנתניה.