N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

הורוביץ שמעון

חיל הרגלים
חטיבה 35
ללא קרב ספציפי

"אמרתי לעצמי: די! תפסיקו לבוא הנה כי אתם לא מצליחים לחזור הביתה בשלום"

הזיכרון שלי מתחיל בימים הראשונים של מלחמת יום כיפור, סקאי-הוקים של חיל האויר שלנו ירדו על סוללות נ"מ סוריות מול תל פארס, בו אני תצפתתי לכיוון מזרח.

רוב המטוסים לא שבו מהתקיפה הזו שלהם, הם ירדו והטילו פצצות אך כאשר עלו כדי להתרחק ולחזור ארצה יצאו עליהם מספר טילים נגד מטוסים שלא נתנו להם סיכוי, ראינו את המטוס נפגע וראינו את חופת המצנח של הטייס יורדת ומתנדנדת, ראינו גם מספר כלי רכב יוצאים כדי לתפוס את הטייס שלנו, שמענו גם ירי של חיילים סורים אל הטייס בעודו באוויר.

זה היה מחזה נוראי, כל פעם שראיתי עוד מטוס מגיע אמרתי לעצמי " דייי תפסיקו לבוא הנה כי אתם לא מצליחים לחזור הביתה בשלום !"