N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ויקטור זנה

חיל הרפואה
אוגדה 252 - ללא חטיבה ספציפית
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

אחרי מספר ימים אחרי הצליחה, פינו אלינו כ-13 חיילים מחיל ההנדסה שנפגעו מפצעי הדף ממוקשים שהוטמנו באגם המר.

המקרה קרה כשנכנסו להשתכשך באגם. למרות שבמהלך הקרבות עד לחציית התעלה טיפלנו בהמון נפגעים, אבל זה לא היה דומה בכלל, כי אז ראית ממה נפצעו. אלה שנפצעו פצעי הדף - לא רואים בכלל את הפציעה. חלק מהחיילים הגיעו אלינו כשהם בהכרה מלאה עם תלונות על כאבי בטן, אבל במהלך הטיפול ראינו איך כמעט כולם נפטרו בגלל שתף דם פנימי שנגרם עקף פיצוץ הדף של המוקשים. ולאחר מכן, כשביררנו מה עלה בגורלם של החיילים שפונו במסוק לבית חולים, נודע לנו שאף אחד לא שרד.