N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מאיר בורדה

עורף
ללא קרב ספציפי

רגע של שמחה שהולך איתי כבר 50 שנה. הגיע הזמן לשתף. בין הקרבות בצפון ובדרום פרוס גדוד קצינים בין הרכסים, בין יריחו לירושלים במטרה לעצור את הטנקים שיעלו על ירושלים במידה וגם ירדן תצטרף.

אני רב סרן, יום לפני יום חתונתי המיועד, שוכב במארב על הדיונה ומקבל אישור מהמפקדה 3 ימים לצאת להתחתן. משאיר את הבזוקה לחוליה ויורד לכביש הראשי לא רחוק מיריחו וממתין לטרמפ. מגיע רכב מכיוון יריחו ושואל: "לאן אתה צריך חייל"? לגבעתיים. אנחנו בדיוק מגיעים לשם. אני מתחתן מחר. אז ניקח אותך עד הבית.

למחרת התחתנו והרב של גבעתים ערך את החופה. השכן ניגן את מארש החתונה על אקורדיון והשכנות הכינו את הכיבוד וסידורי הפרחים. החופה היתה על הדשא בחצר. 23.10.2023 נסגור 50 שנות נישואין מאושרות.