N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חנה צוריאל שחף

אגף המודיעין
ללא קרב ספציפי

יום שבת 6/10, שעה 14.00 אני בפריקסט בחדר שלי. מטוס מצרי מתחיל להפציץ את הבסיס. חיל מודיעין, בסיס "בבל" בסיני באום חשיבה. אני פותחת את הדלת ורואה אבנים נזרקות לכיווני... סופרת עד 3 ומתחילה לרוץ לבונקר הגדול....

שם מבינה שמשהו לא טוב קורה... שם מבינה שהמטוס המצרי הופל על ידי נ"מ... בלילה מחליטים לפנות את הבנות מהבסיס בהליקופטר גדול לרפידים ומשם לצפון. אני ממהרת בחשיכה מוחלטת לארוז מספר בגדים מהחדר. מגיעה לסף הדלת שלי ודורכת על חפץ כלשהו...מחליטה להרים אותו ומכניסה לתיק. רק ברפידים אני מגלה שזה רסיס מהמטוס המצרי שהופל, שהיה אמור לפגוע בי לו הייתי משתהה עוד כמה דקות בפתח החדר שלי...

נס ...הרסיס אצלי עד היום ...50 שנים...