N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יעקב אגרסט

עורף

תחילת כיתה ט' בחיפה, שכונת הדר בהפסקה של תפילות יום הכיפורים נשמעה אזעקה מחרידה. מבינים שקרה משהו..לאט לאט שומעים מהשכנים שפרצה מלחמה. כל השמחה של תחילת התיכון מוחלפת בישיבה אפופת פחד ועצב נוראיים במקלטים. כך במשך כמה שבועות.

המבוגרים מתוחים ואנחנו גם מספיק גדולים מבינים שמשהו נורא מתחולל..הבשורות הקשות מגיעות. בהפוגה שבין האזעקות...יום לאחר יום הכיפורים הטלפון מצלצל. השפופרת מורמת אחרי שניות בודדות נשמעת הצעקה הנוראה " י ע ק ב!!!!" יעקב אגרסט אב לארבעה ילדים. איש הכי נפלא שיש בכלל, חבר טוב לכולם. אהוב על כולם. עוזר בכל דבר טוב לב ורגוע מאין כמותו, צנוע ואציל נפש, מלא חן. היה ראש המחלקה לתרבות תורנית בירושלים.

קיבל כדור בראש ביום הראשון למלחמה הארורה הזאת ונשאר כולו שלם. כך סיפרו. נכתב לזכרו של יעקב אגרסט בן נחום הי"ד מגבעת מרדכי בירושלים. חבל על דאבדין ולא נשכחים. השם ייקום דמו יעקב יקר ואהוב, מיחידי סגולה.