N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

סא''ל אבי גור

חטיבה 401
ללא קרב ספציפי

ניצחון, גבורה, משפחה, חברים. 3 חודשים בתעלת סואץ לפני המלחמה, במלחמה מהתחלה ועד הסוף. טנקים של ציר המיתלה במפגש עם תעלת סואץ בתעוז נוצה מגינים על מעוז מפצח ומפני אוייב מצרי הארמיה ה 3 ומנצחים מהיום הראשון. !!!

צילמתי בעזרת מצלמת אולימפוס פן EE2 72 סרט שיקופיות בצבע. הכנות למלחמה אצל הישראלים והמצרים.

פתיחת המלחמה - סירנה במכשיר הקשר בבונקר - תעוז נוצה- רצים לטנקים- מטוסים מצריים יורים בנו ואנו עושים תרגולת מטוסים ויוצאים בחיים כל הפלוגה !!!

משמע ניצחון ראשון תרגולות שלמדנו והמטוסים המצרים מפסידים ליעד 9 ק''מ מתעלת סואץ . וכך לא הצליחו לפגוע בטנקים של תעלת סואץ

נעים לתעלת סואץ ואני מצלם היציאה מהבונקר.

מגיעים לעמדות וחיילי קומדו מצרים יורים עלינו ונכנסנו לקרב כבר בשעה הראשונה למלחמה. מי שיורה ראשון ופוגע נשאר בחיים.

גם טנקים וקומנדו מצרי מהצד השני של התעלה יורים בנו.

מפקד הפלוגה סרן חנוך סנדרוב ז''ל נפגע בעין והפיקוד עובר אלי - סא''ל אבי גור - כעבור כ חצי שעה הוא חוזר לדבר ברשת הקשר והפיקוד חוזר אליו לאחר שחבש את עינו. גיבור ! אם היה מישהו אחר יתכן והיה מתפנה למרפאה ! - גיבור ! גיבור ! אבל יד הגורל לא הרפתה והטנק שלו עולה באש מפגיעת טיל מצרי.

הפיקוד חוזר אלי.

אנחנו נלחמים במצרים על סוללת התעלה.

לפתע מזהים 3 חיילים עם בגדים כהים ומתוך חשד שאלו ישראלים - אני נותן פקודת חדל אש לפלוגה ב לעבר הגבעה בה הם מסתתרים.

3 חיילי הנח''ל מנצלים הפוגה בירי המצרי והישראלי עליהם ובורחים אלי לטנק.

אחרי המלחמה אחד יספר"פחדתי למות" והשני יאמר " אבי בזכותך ופקודת חדל אש שנתת- יש לי ילדים ומשפחה !"

ממשיכים בקרבות.

יש גם קורבנות

גם מפקד פלוגת הסיור נהרג לידי.

אבל אנו שולטים בשטח ומנצחים עם כאב על חברים.

עד שמגיע רב אלוף דן שומרון ז''ל ופוקד להתרחק מהתעלה.

אז מנהלים קרבות עם יתרון תתוחנים שלנו על תותחני המצרים. ומנצחים.

צולחים תעלת סואץ ומנצחים.

מגיעים להרי הגניפה והקילומטר המאה ואחד בכביש סואץ קהיר .

ניצחון ישראלי חטיבה 401 בפיקוד רב אלוף דן שומרון ז''ל

מפקד נמל עדביה -גנרל מצרי מגיש כתב כניעה

לרב אלוף דן שומרון ז''ל מפקד חטיבה 401 שלי לצידו נציג חיל הים אלוף אלמוג ומג''ד 195 תת אלוף עוזי לב צור.

אחר מקימים אוהל השיחות וצופים בגנרלים שמגיעים לשיחות.

אחר השבויים חוזרים בזכות הניצחון וכיתור הארמיה ה 3 המצרית- 30000 חיילים מצרי שהתחננו למים. ורק שהובטח תאריך חזרת השבויים אישרנו לצלב האדום להעביר מים לחיילים המצרים.

השנה נלחמנו בבגץ והסתבר שגם סאדאת הסכים על תחילת מו''מ להסכם שלום והכרה הדדית .

אני ממשיך להיות פעיל למען צה''ל ,ניצחון,גבורה,משפחה,חברים.