N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יחיאל יניב

חיל השריון
ללא קרב ספציפי

נכנסנו לציר אמריקה 19 טנקים תחת הפגזה ארטילרית מטורפת. מיד לאחר מכן עלינו על מתחם נ"ט של טילי סאגר וטנקים מחופרים. בפריצה הזו גדוד הסיר למעשה הושמד, 12 חללים ויותר מ-30 פצועים קשה, 17 מתוך ה19 טנקים שפרצו נפגעו בפריצה. הייתי מפקד של אחד משני הטנקים ששרדו את הגהינום הזה.