N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איתן שיפמן

ללא קרב ספציפי

פלוגה ד' פברואר 73 סיפר א. מוסל מ" פ פלוגה ד' התפצלה מהגדוד ביום שלישי לפנות ערב, יומיים לפני זה טסה עם כל הגדוד לרפידים והתארגנה לאבטחות. תחילה באזור ג'אבל יעלק ואח"כ באזור המיתלה. ביום שלישי ניתנה פקודה קצרה: יש לנוע במהירות ל "בהלה 49 " ולהתארגן שם לחסימה.

ציר "בהלה" הוא וואדי סודר והיה חשש שכוח מצרי משוריין ינסה לעקוף את מיצרי המיתלה מדרום דרך הוואדי כדי להגיע לעורף המערך . עם שחר הגענו לנקודה והצטרפו אלינו כוחות נוספים שונים של חי"ר ושריון. המשכנו עד "בהלה 59 " ושם התארגנו להגנה למעשה. ביום ד' בבוקר נשלחו סיורים לבדוק את האזור. חלק מהסיורים היו רגליים וסיור אחד, ארוך יותר, כלל ג'יפ ושלושה זחל"מים של מחלקה 3 מ"מ איתן שיפמן ובפיקודו של הסמ"פ אביגדור. הסיורים הרגליים חזרו והפלוגה פרט למחלקה 3, הייתה כולה במתחם כאשר הגיע מדרום זחל"ם בודד והדבר נראה חשוד. במקביל לפקודה לכל הפלוגה לעלות על הזחל"מים, תוחקר החייל שהגיע עם הזחל"ם והסתבר שהסיור נתקל במערב של כוח מצרי, יש פצועים ועדיין יש מגע עם הכוח .

הסיור הרכוב הגיע כבר כמעט לפתחת וואדי סודר, כאשר בערך ב"בהלה 69 " נפתחה אש על הג'יפ שנסע בראשו. הכוח, שנע בוואדי, נתקל בירי אוטומטי ופצצת בזוקה. הכוח המצרי אשר כלל , לפי דברי השבויים כ – 150 אנשי קומנדו מצרי, התמקם בשוחות שהיו על משטח מוגבה כארבעה מטרים מהדרך, ועל המדרונות הדרומיים, בגבהים שונים כולל הפסגות. במקום התפתח קרב קשה, כאשר אנשי הסיור, שירדו מהזחל"מים ונצמדו למדרון, משיבים אש מאתרים עמדות אויב חלקם בטווחים קצרים של עשרה מטרים ושלושים מטרים, וחלקם בטווחים רחוקים וגבוהים יותר, ומחסלים אותם.

זה לא היה קל, האיתור היה קשה ויריות המצרים הגיעו מכיוונים שונים, במקביל נעשו ניסיונות להגיע לג'יפ ולחלץ את אנשיו. הג'יפ היה חשוף לגמרי וכל תנועה קדימה משכה אש. באחד הניסיונות מגיעים לג'יפ ומחלצים ממנו פצוע, כאשר תוך כדי חילוצי נפגע זחל"מ ונפגעים אנשים נוספים.

הקרב בוואדי סודר 11/10/73 מספר איתן שיפמן מ"מ מחלקה 3. כחלק מפעילות הקומנדו המצרי במלחמת יום כיפור הונחתו ממסוקים ב 7/10/73 באזור ראס ג'ונדי כ 140 לוחמי קומנדו , שהחלו בתנועה תוך שהם נעזרים בגשש בדואי מקומי כמורה דרך. משימתם הייתה לחסום את ציר "בהלה" 69-70 באזור "מוצב חנון" כדי לאפשר חדירת כוחות שריון מצריים שחצו את התעלה בתנועתם מזרחה. כוח הקומנדו , שמנה 140 חיילים, התחפר ב "מוצב חנון" מ 2- צידי ואדי סודר לאורך כ 1.5 ק"מ בחלקו הדרומי של הוואדי. באזור זה הוואדי הינו רחב ואפיקו פונה מכיוון מזרח לדרום מערב, כאשר מ 2- צידיו רכסים זה חלק מסיפור הקרב ......