N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

כהן משה

חיל הרגלים
אוגדה 143 - ללא חטיבה ספציפית
המתקפה המצרית ביום הראשון

אני בבית כנסת. מתחילה תחושה מוזרה של ערנות בכבישים ודיבורים על מלחמה. מבית הכנסת יצאתי לכיון הבית להתכונן ליציאה.