N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אבי ענבל

חיל השריון
חטיבה 600
ללא קרב ספציפי

אחרי כשבוע לחימה, על ציר "עכביש", עצר ג'יפ בתוכו ישבו אלוף אריק שרון ז"ל, מפקד האוגדה (הנהג) ולצידו, הרב הצבאי הראשי, הרב שלמה גורן ז"ל. הרב גורן ביקש וקיבל מספרי טלפון מהלוחמים כדי להתקשר למשפחות ולעודד אותן. בביתי, רעייתי עם 2 ילדים (בן שנתיים ובת 8 חדשים)...הטל' מצלצל (על הקו, הרב גורן) הוא מזדהה ורעייתי מנתקת, לא מאמינה..רק בפעם השלישית ואחרי שכנוע, היא מקבלת ממנו את הד"ש ממני והוא מצליח להרגיע אותה....