N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אבנר ברנר

חטיבה 16 (חטיבת ירושלים)
ללא קרב ספציפי

בשנת 73' היה מקובל בצה"ל לגייס מילואים כדי להחליף סדירים בקו בתקופת החגים. לכן, גייסו את גדוד 68 בחטיבה 16 - חטיבת ירושלים - לקו המעוזים בתעלת סואץ. רוב המעוזים היו מכוסים בחול מלבד תצפיות יום ומעוזים פלוגתיים, 24 שעות. לא אחזור על זה שהצבא המצרי התכונן למלחמה ולנו המתריעים בקו אמרו - "זה רק תרגיל". היום ברור מי עשה תרגיל למי, וכך מצאתי את עצמי במעוז "לקקן" על שפת האגם המר הגדול במפת סיריוס, צומת לקסיקון עכביש.

יום כיפור, שבת בבוקר ראינו רכב מגיע מכיוון טסה אלינו, מנפלאות המלחמה, זחל"ם עם נהג וומשגיח כשרות מכש בלשון צה"לית, ממש תגבורת לכוח הלוחם. ואז מנינו סך הכל 15 לוחמים. מעוז לקקן היה תצפית יום של מצמד, יותר מאוחר אתר הצליחה. למרות היום המיוחד התחלפנו בשמירות ותצפיות. זכיתי להיות בעשרה לשתיים בתצפית ואז הגיחו מכיוון השמש והאגם המר הגדול רביעיית מיגים בגובה התצפית, כך שיכולתי לראות לטייסים בעיינים. וכך התחילה המלחמה עבורי. סיפור החילוץ שלנו לטסה הוא אופרה ענקית אחרת ואין מספיק מקום לספרו.