N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

צבי קורנפלד הכהן

חיל החימוש
אוגדה 252 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

קסטה קסטה כאן משנה 610, יענקל'ה סמל ראשון מפקד טנק חילוץ (צנטוריון) צ-817052 קבל את המלחמה בטסה, משם נשלח לבלוזה, משם לציר החתמ. משם לשם - יענקל'ה והצוות שלו עסוקים מעל הצריח בהתנעת טנקים סרבנים, פינוי צירים, גרירת טנקים וכלי רכב פגועים, מדווחים על נפגעים שנשארו בכלים, דוחפים מושכים, גוררים; עושים בדיוק את העבודה כמו שצריך.

יום או יומיים לפני סיום הקרבות, מחפשים מתנדבים למשינת חילוץ חשאית מתחת לאפס של הארמיה המצרית. את המבצע מנהל אלוף החילוצים של הצבא סגן אלוף חיים רזון יענקל'ה מתנדב ללא היסוס, צריך לגרור טנק פגוע ובו גופות לוחמים. מבצע רחב היקף יוצא לדרך כבל לכבל חובר משהו באורך 120 מטר, אולי יותר. יענקל'ה מקצוען ואמיץ זוחל יחד עם עוד כמה וכמה לוחמים מחבר את הכבל לטנק ומצליחים לגרור אותו לשטח מת. (שטח שאינו נצפה עי האויב).

אחרי המבצע חוזר יענקל'ה לטנק החילוץ שלו (כמו שאמרתי מבצע רחב היקף מפקד החטיבה גורודיש הקטן) ולצידו האלוף חורב, וכל כלי הרכב בגיזרה הקרובה מפעילים מנועים להטעייה והפרעת שמיעה). את סיפור העלילה הזה כבר כתבו כמה וכמה פעמים אך את יענקל'ה שכחו. לא בגלל זה אני כותב את החיבור הזה. שעתיים לאחר מכן במשימת פינוי ציר תנועה אותו חסם טי62 פגוע עלה יענקל'ה על הטנק הצוות המצרי ניצל ונמלט, אך השאיר מתג 24 פתוח (כך נקרא המתג שמתניע את הטנק) ופגז בקנה. הטנק לא נבדק ויענקלה שנכנס לטנק מתא טען ניסה לצודד קנה לאחור כדי שניתן יהיה לגרור את הטנק הפעיל את ההדק החשמאלי פגז נורה והסדן שחזר לאחור קרע את יענקל'ה.

למה אני מספר לכם על יענקל'ה? כי לקח למערכת לצבא למשרד הביטחון 45 (ארבעים וחמש) שנים להכיר בו הלום קרב. יענקל'ה לא מחפש כבוד תהילה, אך יענקל'ה כן רוצה שבנו ידע כי אבא לא תמיד היה מוזר או איבד עשתונות או איזה כישלון מועד. הוא מבקש שבנו ידע כי אבא לחם ונפצע במלחמה, וכמו עוד רבים וטובים החיים ביננו, נדפקו להם החיים.

אז זהו. צריך לספר את הסיפור הקטן הזה כי יש עוד הרבה יענקל'ה שחזרו מצולקים ולהם ילדים ונכדים, חמישים שנה חלפו, וכמו שאנחנו לא מדברים יותר על קרב לטרון או שועלי שמשון או על דרך בורמה, כך נפסיק לדבר על מלחמת יום הכיפורים. כי עוד עשור זה כבר לא יעניין אף אחד. זה טבע העולם, טבע האדם וזה בסדר. אך אם תפגשו אדם מבוגר ברחוב, קצת צולע או אולי רגזן במיוחד או שקט במיוחד או לא מתפקד כראוי, טוב אני לא בא לחנך אף אחד,א ך חמלה יכולה ממש לעזור. שנה טובה ומבורכת.