N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שלום חן

חיל השריון
ללא קרב ספציפי

על סוללת התותחים מומטרת אש נ.ס. המסח (מפקד סיוע חטיבתי) עודד צ'ופ מקבל החלטה לעודד את התותחנים. מבקש מנהג ג'יפ השלל לפנות לי את כסא הנהג ולדהור לתוך סוללת התותחים. ברגע שאנו מגיעים לסוללה הוא מורה לי להכנס לתוך רכב משוריין. ברגע זאני יורד מהג'יפ חודר רסיס גדול ופער חור בשמשה במקום שבו היה הראש שלי. ניצלתי ולאחר שחזרתי לזחלם שבו שימשתי ממלא מקום של ק. הקשר הוריתי לעלות לגבעה. ובאותו הרגע נחת פגז ופער בור גדול במקום בו שהינו כל היום. לאחר יממה חצינו ראשונים את תעלת סואץ ואיגפנו את הארמיה השלישית.