N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נסים ברנפלד

חיל התותחנים
ללא קרב ספציפי

הייתי בחיל התותחנים, גדוד איכון-מטאורולוגיה. הייתי נשוי 4 חודשים ובשנת קבע ראשונה בזמן המלחמה. 3 שבועות לפני פרוץ המלחמה עברנו מבסיס האם בצריפין לנפח. בשעה 13 ו-50 דק' התקיפו אותנו מספר מטוסי מיג. היינו בבונקר במהלך הלילה ולקראת בוקר נסוגינו לכניסה של קיבוץ גדות.

חזרנו לרמה ובסך הכל היינו שם 10 ימים ראשונים יחד עם תותחי 155 מ"מ ועם 175מ"מ. במהלך התקופה הותקפנו 3 פעמים ע"י מטוסים ועוד מספר פעמים רב, ע"י תותחים, מרגמות וקטיושות. לאחר רמת הגולן ירדנו לסיני לאזור טסה עד לסוף המלחמה. כאיש קבע נשוי, הייתי בין הראשונים שיצאו ל-24 שעות חופשה, בטיסה לארץ, עם הפסקת האש.