N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דוד עמיאל

חיל השריון
חטיבה 205
קרבות הבלימה – תל סאקי

התאגד של גדוד 94 בחטיבה 205 - היינו הראשונים להגיע לתל סאקי לחלץ ולטפל בפצועים שהיו בבונקר. מאוחר יותר במקום אחר מצאתי את קסדת הטיס של אבי לניר ז״ל, שמסרתי אותה בשלב מאוחר יותר לתחקירני ח״א.