N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסי בן יהודה

חיל ההנדסה
אוגדה 143 - ללא חטיבה ספציפית
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

צלחנו את התעלה והתקדמנו בעקבות הצנחנים לעיר איסמעליה. קיבלנו פקודה מאריק שרון לפזר מוקשים ביננו לבין המיצרים בגבול איסמעליה. התכנית היתה לפרוס עם פ'ל ג והזחלמים שלהם מוקשים. שלחנו לציר משאית מלאה מוקשים כאשר המג'ד ניסים בן ששון ואנוכי קצין הקשר נימצאים על הגיבעה בג'יפ וניסים מפקד על האירוע.

איך שהמשאית נכנסת לציר המיצרים פותחים אש תופת לעברה. הנהג ניבהל ובורח והמצרים מתקרבים למשאית. ניסים שרואה את המצב מבקש ממני שאני עם המקלע בג'יפ אתן לו חיפוי, וכך רץ בעצמו תחת אש למשאית לבדו והוציא אותה תחת אש החוצה. זהו מקרה גבורה עילאי. כמו כן אנחנו היינו ביחד עם אריק בחצר והיינו בין הראשונים לחצות את התעלה.