N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דניאל זמיר

חיל השריון
חטיבה 205
ללא קרב ספציפי

החטיבה עלתה לרמת הגולן דרך העלייה של עין גב הטנקים קדימה והזחלמים מאחור אני הייתי בפלוגת החרמש בצומת אל על פנינו לכביש הרוחב של רמת הגולן

ואז היינו קצת רדומים בעקבות 24 שעות האחרונות

ואז אני שם לב שבאופק מגיעים מטוסים בדיוק לכיווננו והתחלתי לצעוק מטוסים מטוסים טיפסתי על דופן הזחלם ובצעתי קפיצה כמה שיותר רחוקה קיפלתי את הרגליים והכדורים שרקו לי ליד הרגליים היו כמה פצועים למזלינו אף אחד לא נהרג

בהמשך התבשרנו שמירז'ים עשו להם מלכודת והורידו אותם , כאשר קפצתי שברתי את השעון שלי על סלה והוא שימש לי כקמאה ,שהוא נשבר במקומי