N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

גד לויט

חיל השריון
אוגדה 252 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

במלחמת יום הכיפורים שירתתי בגדוד סיור אוגדתי 279 באוגדה 252 בפיקודו של סא"ל גדעון מדנס, בשרותי סדיר היה מ"פ שלי בגדוד 52 באותה אוגדה.

הכינוי של הגדוד בקשר היה: במבה.

באחד הימים נשלחה החולייה הטכנית לסדנא בבלוזה על מנת לעזור בתיקון 3 טנקים של הפלוגה. בשעות הערב בשעת הכנת ארוחת הערב לחוליה הטכנית, ארוחת ערב של מנות קרב, נפל פגז בקרבת החוליה.

לאחר נפילת הפגז התברר שהיו לנו 3 פצועים: אחד קל אחד בינוי ואחד קשה. הפצוע קשה היה סמל נפתלי לנג. העלנו את הפצועים על הנגמ"ש של החולייה הטכנית ונסענו לתאג"ד של בלוזה. את נפתלי העלנו למשטח העליון של הנגמ"ש על גבי אלונקה.

הצוות המסור של התאג"ד קיבל את נפתלי להמשך טיפול. בחופשה הראשונה שלי לפני שנסעתי הבייתה נסעתי לבית החולים בילינסון לבקר את נפתלי הפצוע, שם פגשתי את משפחתו.

נפתלי נפטר כ 3 שבועות לאחר פציעתי 12.11.1973

יהי זיכרו ברוך
נ.ב : מנסה ליצור קשר עם המשפחה ללא הצלחה.