N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אמיר לוז

עורף
ללא קרב ספציפי

הייתי ילד בן 6 אימא בבית חולים, אבא גויס ואני ואחותי בת ה-3 היינו אצל סבא וסבתא,

שמענו אזעקה וירדנו למקלט אישה הסטרית צועקת "הרוסים באים, הרוסים באים"

פחד השתחרר במקלט אחד השכנים הביא טרנזיסטור ושמענו את הנאום של גולדה.... ואז ציין אחד השכנים "הסורים באים" תיקן את ההיסטרית.

למחרת ראינו ים אוטובוסים ברחוב סוקולוב שלוקחים חיילים לחזית... אני הרגשתי את הפתעה והמבוכה, גם ראיתי מבוגרים בוכים פוחדים, השואה חוזרת, אבל רבים חשבו שלא נכנע בלי מאבק...

כן זה זיכרון של ילד כמעט בן שש