N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

קובי רסנר

חיל השריון
חטיבה 188
קרבות הבלימה – נפח

ביום ראשון, ה 8 לאוקטובר בסביבות 12 בצהריים - בעיצומה של התקפת חטיבת טנקים סורים על נפח, פגשתי על ציר הנפט מחלקת טנקים צנטוריון בנזין תקועה על הציר.

הצוותים, אנשי מילואים היו אובדי עצות.

הטנקים כולם היו לא כשירים לקרב. חילצתי את שלושת הטנקים לשטח האש האחורי של נפח כשאני מפקד על אחד מהם.

למרות אש סורית שנורתה עלינו הצלחנו להחלץ בשלום.