N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אורנה בר

עורף

תמונת זיכרון ראשונה, יום כיפור, אני ילדה בת ארבע, אמא שלי בהריון מתקדם.

הוריי ואני יצאנו לטייל ברגל ברמת גן ולפתע ראינו מכוניות נוסעות.

אני זוכרת את הורי מדברים ביניהם ואומרים שקרה משהו. חזרנו מיד הביתה.

תמונת זיכרון שנייה, לילה, אבא במילואים ברמת הגולן, סבתא מצד אבא ישנה אצלינו. לפתע אזעקה.
ירדנו למקלט ואני זוכרת תחושת מתח.

תמונת זיכרון שלישית, כיסוי חלון בבית וצביעת פנסי מכוניות ברחוב ליד הבית, שהאויבים לא יראו את האור.