N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף כהן

חיל התותחנים
אגד ארטילרי 214
קרבות הבלימה – נפח

מתחיל ב יאגף כלה קו הספקה בתעלה בתוך צנחן וממשיך לרמת הגולן דרך צריפין בתוך תותחן מתנדב

לאחר תלאות של כמה ימים עלינו לרמה עם גדוד של 130 והשיירה הענקית הגיע למקום שהצבא הסורי שלט

במקרה ברכב בתחילת השיירה ערבית וכל השיירה הזאת עשתה יוטרן

מזל שאלה היו תותחים רוסים נגררים במשיות טתרות גם רוסיות ויכל להיות אסון ענק ועוד כל מיני