N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מרקוס סנדו

חיל השריון
אוגדה 252 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

יום כיפור שעה 11:00 באור יהודה.

רכבים צבאים עברו החל משעה זו בדרכם לבסיס תל השומר דבר לא מקובל בשבת ובטח לא ביום כיפור לכן בחושבי שקרה דבר מה דיברתי עם אישתי וחמי ( זכרונו לברכה) והפעלנו את הרדיו

קבלת ההודעה ברדיו הדלקתי את הרכב שלי נסעתי לביתי בחולון והפעלתי את חוליות הגיוס שהיתי צריך להפעיל.

בשעות אחר הצהורים ביקשתי ממרכז הגיוס לחזור לאור יהודה ושרכב העובר דרך תל השומר יקח אותי לבסיס הגדוד בבית דראס.

מכאןהתחיל מלחמת כיפור תחילה כגדוד סיור לאוגדה 252 .