N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יעקב שורץ

חיל הקשר
מפקדת פיקוד דרום
ללא קרב ספציפי

שרתי בגדוד קשר פיקוד דרום.

השיבוץ שלי היה בחפ"ק הפיקודי. מאחר וגרתי בבאר שבע הייתי בין הראשונים שהגיעו לפיקוד והתחלנו לארגן את הזחלמים.

במשך היום הגיעו נציגים מיחידות שונות וביקשו קשר. כך קרה שסופחתי ליחדה חדשה שהוקמה לצרכי המלחמה ונקראה יחידת תפעול פיקודית.

תפקיד היחידה היה לדחוף תחמושת וללוות שיירות תחמושת לכוחות הלוחמים. (בניגוד לנהוג עד אז שהיחידות מגיעות לבסיס התחמושת ומושכות את התחמושת ליחידה). אנשי היחידה הורכבו מהחטיבה הירושלמית של הצנחנים, כאלה שכבר לא היו כשרים לקרב.. הציר העיקרי בו עבדנו "ציר עכביש".

ביום השני או השלישי למלחמה הגיעה דרישה מבלוזה לספק לה חימוש מיוחד(עד היום אני לא יודע מה זה היה אבל פריטים בודדים). נשלחתי עם משאית בודדת, הנהג ואני המלווה, לבלוזה.

השטח שרץ קומנדו מצרי ואנחנו משאית בודדת על הצירים. באזור שרר בלגן שלם כוחות זזים לכל מיני כיוונים המשטרה הצבאית מנסה לכוון את הכוחות.

הם לא הבינו מה אני עושה שם עם משאית בודדת. לאחר הסבר נתנו לי לעבור. הגענו בערב בשלום לבלוזה שבדיוק עברה לכוננות ספיגה.

הקצין שאמור היה לקבל את התחמושת לא התעניין במה שהבאנו. כולנו נכנסנו לבונקרים. בקיצור נתקענו שם במשך הלילה למחרת בבוקר חזרנו לרפידים בדרך שבאנו.

אגב החפ"ק הפיקודי בו הייתי אמור להיות חטף הפגזה. אחד החברים ליחדה נהרג וכמה נפצעו.

לצערי אין לי תמונות מהמלחמה הזאת. התמונה המצורפת היא תמונת פרופיל שלי מהשנים האחרונות