N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דני אילון

חיל התותחנים
כיבוש המובלעת הסורית

שרות של 181 יום מהצד השני של החרמון , הצד הסורי, חאן ערנבה בגדוד של גינגי ברמן