N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף עזריה

חיל השריון
חטיבה 500
קרב העיר סואץ

"מי שחולץ על ידי, אשמח שתצרו איתי קשר אחרי 50 שנה שבהם אני לא יודע מה קורה אתכם. ידוע לי רק שהיה גדוד 433 משריון."

*חילוץ תחת אש*

שלום לכולם, שמי יוסי עזריה ובמלחמת יום הכיפורים הייתי בחטיבה 500.

יצאנו מצאלים על גלגלים וזחלים ונלחמנו בגזרת סיני. חצינו את התעלה והגענו עד לכניסת העיר סואץ. בעיר סואץ נכנסו כוחותינו משריון, צנחנים וסיירת אגוז, אך לא יכלו לצאת משם.

תת אלוף דב תמרי והמפקד שלי עודד בראלי קראו לי ותדרכו אותי להיכנס פנימה על מנת להוציא חיילים, פצועים וחללים.

תחת הדרכתם נכנסתי ויצאתי מספר פעמים והתבקשתי להיזהר ממוקשים ששמו בדרך ומהאש הצולבת.

הכוחות שלנו היו בתוך המבנים ולא ידענו את מקומם, לכן ניתנה להם הנחייה לזרוק חפצים מהדירות על מנת שנאתר אותם ונוכל לחלץ אותם.

המסלול שלי היה לתחנת הרכבת והכיכר ומשם בחזרה. הוצאתי משם חיילים פצועים וחללים מאגוז, שריון וצנחנים.

ברצוני לציין שלפניי נכנס זחלמ של מודיעין של חטיבת 500 שנשרף לגמרי.

מי שחולץ על ידי, אשמח שתצרו איתי קשר אחרי 50 שנה שבהם אני לא יודע מה קורה אתכם. ידוע לי רק שהיה גדוד 433 משריון.

יוסי עזריה