N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אליהו שניידר

חיל השריון
חטיבה 401
ללא קרב ספציפי

ב 5.10.73 אני חייל סדיר מגדוד 52 בחטיבה 14, בחופשה.

עם פרוץ המלחמה הגעתי בכוחות עצמי לשדה דב ובטיסה ראשונה יצאנו לשדה התעופה ברפידים, בזמן שזה היה תחת התקפה של מיגים מצריים.

ברפידים, יחד עם 2 אנשי צוות מהפלוגה, הצטרפנו לחטיבה 401 שיועדה לרדת לתעלה. הצטיידנו ולטנק שלנו צורף סרן אברהם בן ארצי, כמפקד הטנק ויחד ירדנו לכיוון התעלה.

ב-6.10.73, עם שחר, הגענו לגזרה הדרומית בתעלה ונלחמנו במטרה להגיע למוצבים הנצורים (מזח).

במהלך הקרבות נאלצנו להחליף 3 פעמים את הטנק, לאחר שנפגע ונגרר לגדוד. בהמשך הלחימה בגזרה, ועד שנגמרה לנו התחמושת, היינו חלק מהכוח שבלם את חטיבה 25.

בהמשך הקרבות, היום העצוב ביותר עבורנו, היה היום בו שמענו בקשר על הכניעה של מוצב המזח, בו נלחמו השיריונרים, חברי מהפלוגה.


חצינו את התעלה והמשכנו בלוחמה עד קו 101.