N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רפאל טבח

חיל השריון
חטיבה 600
ללא קרב ספציפי

ביקור בלתי צפוי של אירית אשתי בחניון הפלוגתי של פלוגה א' "אהבה", בגדוד 407, חטיבה 600, מעבר לתעלה בתקופת הפסקת האש מול צבא מצרים. באחד הימים בתחילת חודש נובמבר מופיע קצין באוהל הפלוגה וקורא: "מי זה רפי טבח? יש לי חבילה בשבילו". עברה לי צמרמורת בגוף. לפתע נכנסת דמות נשית - זאת הייתה אירית אשתי.

הייתי בהלם כמה שניות, אבל ישר התנשקנו והתחבקנו. לקחתי אותה למחפורת של הטנק שלי, שבאותו הזמן אני משובץ בתור נהג טנק 2ב. עשיתי לאירית סיור מסביב למחפורת עם הסבר והתחלתי לארגן משהו לאכול.

הספקתי להתחיל לאכול שלפתע התחילה הרעשה של פגזים, והם החלו לנחות באיזור שלנו. ישר צעקתי: "אירית תכנסי לצריח הטנק". אירית עלתה והצליחה לטפס לצריח דרך השקלים מחזית הטנק. באותו הזמן נכנסו כל אנשי הצוות לטנק - היינו 5 אנשים בטנק. כל הפלוגה התחילה לצאת מהמחפורות שלהם ולנוע לפי הוראות אלי המ"פ.

באותו הזמן אריה פקר מפקד הטנק קבל הנחיה לחכות לורד החובש שחוזר עם האספקה ויקח את אירית למעבר לתעלה, וכך היה. חיכינו לורד החובש, שהגיע לקחת את אירית מעבר לתעלה, שתחזור הביתה. הצוות שלנו השתלב עם הפלוגה להמשך פעילות.