N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

פיני איתן

חיל השריון
חטיבה 460 (בית הספר לשריון)
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

זכרון של ילד בן 11. אבא שלי הוא מוריס קצין ההדרכה האגדי של מדור נטר בג'וליס. יום לפני ראש השנה אמא שלי אירחה בביתנו 3 חיילים מבית ספר לשריון. כעבור שבוע פרצה המלחמה. שלושתם נהרגו לצערי במלחמה.

ברייטנר נהרג בקרבות באזור גשר הפירדאן ובתחילה דווח כנעדר. את שמות השניים האחרים אינני יכול לשחזר. האירוע הנל הותיר בי צלקת גדולה בכל הקשור למלחמות. ב-1982 השתתפי במלחמת שלום הגליל כמפקד מחלקת טנקים. הסיפור הנ"ל עלה בראשי כשנכנסנו ללבנון. הבטחתי לעצמי שגם אם יקרה לי משהו אני אשתדל לפחות לא להיות נעדר.