N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נחום יואלי

לזכרה של ניבה שאול ז״ל החיילת היחידה שנהרגה מאש אויב במלחמת יום כיפור. באותו יום שני 8.10.1973 בשעות הצהרים גדוד הקשר הפיקודי התארגן ברפידים לאחר נסיעה ארוכה ממחנה נתן. ניבה התארגנה להכין אוכל ואני הלכתי למלא מים במימייה. לפתע נשמעו בומים וצרורות תותחי מיג הפוגעים בקרקע קרוב אלי. הרמתי את ראשי וראיתי טייס מיג מסתכל אלי מהצד ויורה. ניבה נהרגה מהירי הזה, אני ניצלתי. את המבט של הטייס לא אשכח. יהי זכרה של ניבה ברוך