N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ליזה בוטבול

בזמן המלחמה הייתי חיילת, שירתתי בחיל הרפואה כקלדנית במשרד מפקד הבסיס. לאחר מספר ימים של לחימה, לא זוכרת כמה בדיוק, מגיעים אלי עם רשימות ענקיות, ואני צריכה להקליד על גבי כרטיסיות שמות של חיילים שנפלו חלל ומתפללת שלא יהיה מישהו שאני מכירה. אנחנו לא מבינים, מה קורה פה?

עבדנו יום ולילה להספיק להקליד את כל השמות ושלא יהיו טעויות בפרטים הנוספים, והרשימות לא מפסיקות להגיע. אנחנו בעורף לא ידענו על כמות החללים ולפי הרשימות שלא נגמרו הבנו. עצב ושבר עמוק מי יתן ולא נדע עוד צער כזה לעולם