N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רפאל להבי

חיל השריון
קרבות הבלימה – ח'ושנייה

רישום והתייצבות במחנה יפתח, היכרות עם הצוות ונסיונות כושלים לזווד את הנגמ"ש. יציאה עם שחר לעבר גשר אריק, ללא מקלעים על הסיפון ושני רובים לששת אנשי הצוות.

הלם למראה חיילים סדירים, צועדים מולנו, בודדים, בירידה, בריחה, מהרמה. נעצרנו, הטנקים והנגמשים, על קו הגבעות בין יהודיה לחושניה, בקרב כמעט נייח. אלה היו הימים של חלחול המחשבות על כשלון ענק של כל המערכת, התפיסה, ההכנות, המודעות. ההרוגים והפצועים שפינינו היו המחשה כואבת לכשלון הפנטזיה על האימפריה.