N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שפרה רימר

בדיווחים של סגן סימן טוב שהיה במודיעין ולא הפסיק לדווח על השינויים שראה בתצפיות בצד המצרי. לא הייתה לכך שום התיחסות ובסופו של דבר העבירו אותו לגזרה אחרת . בנוסף בראיון עיתונאי עם משה דיין ז"ל שהופיע בראש השנה נכתב שבעשר השנים הקרובות לא צפויה מלחמה. כמובן שהשאננות גבתה מחיר גדול וכואב.

אם סגן סימנטוב רואה את הכתוב שיצור איתי קשר - 0522552480