N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

סלומון (מומי) מלול

חיל השריון
חטיבה 9
קרבות הבלימה – ח'ושנייה

‏האם סימי מלול מקריית שמונה נותרה לבדה בזמן שאחד עשר הבנים שלה יצאו להילחם במלחמת יום כיפור ולהגן על המדינה. אמא אחת, אלמנה לאחד עשר בנים בעיר קריית שמונה שספגה הפגזות וטילים ושגם תושביה היו בסכנת חיים.

אחד עשר האחים לבית משפחת מלול, התגייסו למלחמה ופוזרו בגבולות הארץ, מרמת הגולן עד סיני. במהלך המלחמה, כל פעם שאחד מהאחים נתקל בטלפון, הוא מיהר לטלפן לאם סימי שנותרה לבדה בקריית שמונה ולעדכן על מצבו.

יוסי, אחד האחים מספר שיום אחד הצליח ליצור קשר עם אימו ממרפאה ברמת הגולן, שבו סיפרה כי כל עשרת האחים יצרו איתה קשר, חוץ מאח אחד, "מומי". בן אחד לא חזר הביתה לקריית שמונה. הבן מומי נהרג בקרבות הבלימה ברמת הגולן והוכרז כנעדר. האחים חיפשו אחריו בכל הגזרות וחודשים אחרי הלחימה, ולא ידעו מה עלה בגורלו.

מומי הוביל את אחד מתשעת הטנקים שהסיגו את הסורים במלחמת יום כיפור בימים הראשונים ללחימה. מומי היה טנקיסט בחטיבה 9 גדוד שריון 377, חטיבת מילואים קטנה שמסרה את נפשה למען המדינה.

הטנק של מומי חטף פגיעה ישירה ומומי נהרג. הצוות של הטנק הצליח לברוח בזמן וניצל. צחוק הגורל שבמלחמת ששת הימים הטנק של מומי חטף פגיעה ישירה, צוות הטנק לא הצליחו לצאת בזמן למעט מומי שניצל. ההיסטוריון אריה יצחקי סיפר לא פעם את סיפור הגבורה לנצחון המוחץ בהסתערות תשעת טנקי השרמן של חטיבה 9 שמוטטה מתחם של דיביזיית שריון סורית מוגברת. חטיבה 9 וחטיבה 679, בגזרת חושנייה–רמתנייה לחמו בגבורה מול 700 טנקים סוריים.