N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יחזקאל ביין

חיל האוויר
בסיס תל נוף (בח"א 8)
ללא קרב ספציפי

בתור טכנאי מסוקים היה לי את הכבוד לחלץ ולהשמיש את המסוק המצרי שהנחית כוחות קומנדו בסיני.

הטייס ביצע נחיתה לא מוצלחת אבל הצליח "לאבד" את הראש לאחר הנחיתה.

למדתי על המסוק במשך הלילה יחד עם הטייס אליעזר כהן (צ'יטה) בבסיס ביר-גפגפה. דאגתי לצבוע סמל חיל אויר כדי למנוע ירי של כוחותינו.

לאחר אטימת כל הצינורות הפתוחים ולאחר תיקון תקלות, באמצעות גרזן הצלחתי להוריד את כן-הנסע הקידמי שהיה תלוש בחלקו בעוד המסוק מרחף מעלי.

אליעזר כהן הטיס את המסוק לביר-גפגפה והנחית אותו על גבי צמיג ענק.

לאחר תדלוק וסידורי ביטחון נוספים המסוק הוטס לתל נוף.

אני טסתי במסוק ליווי וברוך השם הצלחנו להתחמק מירי כוחותינו שכוון אלינו.