N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלי שיין

ללא קרב ספציפי

חציית תעלת סואץ תחת אש עזה.

רק"מ פגוע הושלח למים ע"מ למנוע חסימת נתיב הפריצה.

קרבות טיהור לאורך תעלות השקייה וצמחיה עבוטה בדרך דרומה.

השמדת בסיסי טילים , פינוי שדה מוקשים בכניסה לשדה כברית וכיבוש השדה.

המשך התנועה דרומה עד לקילומטר ה-101.

נסיון כושל רב נפגעים לכיבוש העיר סואץ לאחר הפסקת האש. נסיגה חזרה לקילומטר ה 101.